Priser

Priser

Kontingent pr. måned:

Unge 15-18 år - 209 kr.

Voksne - 299 kr.

Studerende - 209 kr.

Børn under 15 år - 49 kr.

Klippekort 450 kr. for 10 gange træning. Klippekortet skal medbringes fysisk til hver træning.

Drop inn - 50 kr. betales via mobilepay i foreningen.

Indmeldelsesgebyr: 1 mdr. kontingent + kontingent for første måneds træning.

Karosseriet

Thorsvej 6, 4100 Ringsted

+45 2528-2769

formand@karosseriet-ringsted.dk

CVR 36323922

Karosseriet - Foreningen for funktionel træning