Bestyrelse

Bestyrelses medlemmer og supleanter


Jan Møller, formand : tlf. 5384-1193 formand@karosseriet-ringsted.dk

Sonja Sandø, næstformand

Michael Stoltenborg, kasserer : kasserer@karosseriet-ringsted.dk

Julie Nielsen, bestyrelsesmedlem

Mads Jørgensen, bestyrelsesmedlem
Tanja Malene Kähler, bestyrelsesmedlem


Rene Wilkens-Lintrup, suppleant

Yunus Borgstrøm, suppleant


Karosseriet

Thorsvej 6, 4100 Ringsted

+45 5384-1193

formand@karosseriet-ringsted.dk

CVR 36323922

Karosseriet - Foreningen for funktionel træning